PN-EN 60704-2-13:2017-02 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-13: Wymagania szczegółowe dla okapów nadkuchennych i innych wyciągów oparów kuchennych

Zakres

Niniejszy rozdział Części 1 ma zastosowanie z wyjątkiem następującego:

1.1 Zakres normy
1.1.1 Postanowienia ogólne
Uzupełnienie:
Niniejsze wymagania szczegółowe mają zastosowanie do elektrycznych okapów nadkuchennych i innych wyciągów oparów kuchennych do użytku domowego i podobnego, przeznaczonych do filtrowania powietrza w pomieszczeniu lub usuwania powietrza z pomieszczenia, z uwzględnieniem ich wyposażenia i części składowych. Dotyczą również okapów nadkuchennych z wentylatorem zewnętrznym, który może być montowany wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczenia, w którym jest zainstalowany okap nadkuchenny, lub w systemie odwrotnym, w którym jest umieszczany obok powierzchni kuchennej, za powierzchnią kuchenną lub nad powierzchnią kuchenną.

1.1.2 Rodzaje hałasu
Zastąpienie:
Metody określone w ISO 3743-1, ISO 3743-2 i ISO 3744 mogą być stosowane do pomiarów hałasu emitowanego przez okapy nadkuchenne.

1.1.3 Wielkość źródła
Zastąpienie:
Metoda określona w normie ISO 3744 ma zastosowanie do źródeł hałasu o dowolnych wymiarach. Przy stosowaniu normy ISO 3743-1 i ISO 3743-2 zaleca się zwrócenie uwagi na to, aby maksymalny wymiar badanego okapu nadkuchennego spełniał wymagania podane w ISO 3743-1, 1.2 i w ISO 3743-2, 1.3.

1.2 Przedmiot normy
Uzupełnienie:
W niniejszej normie opisano wyznaczanie hałasu emitowanego przez okapy nadkuchenne do użytku domowego w normalnych warunkach pracy oraz przy największej prędkości wentylatora nastawionego jak do normalnego użytkowania.

UWAGA 101 – Jeżeli jest nastawa dodawcza nie bierze się tego pod uwagę (patrz IEC 61591:1997, 6.5).

UWAGA 102 – Nastawa dodawcza jest to nastawa regulatora stosowana sporadycznie, która powoduje czasowo zwiększenie prędkości wentylatora (patrz IEC 61591:1997, 6.5).

Wymagania dotyczące deklarowanych wartości emisji hałasu nie wchodzą w zakres niniejszej normy.

UWAGA 103 – Odnośnie wyznaczania i weryfikowania wartości emisji hałasu deklarowanych w specyfikacji wyrobu, patrz IEC 60704-3.

1.3 Niepewność pomiaru
Zastąpienie:
Szacowane wartości standardowych odchyleń poziomów mocy akustycznej wyznaczonych zgodnie z niniejszą normą są następujące (patrz Tablica 101): Tablica 101 – Odchylenia standardowe poziomów mocy akustycznej.
Uzupełnienie:
1.101 Odchylenia standardowe dotyczące deklaracji i weryfikacji
Do celów wyznaczania i weryfikacji deklarowanych wartości emisji hałasu zgodnie z IEC 60704-3, stosuje się następujące wartości (patrz Tablica 102): Tablica 102 – Odchylenia standardowe dotyczące deklaracji i weryfikacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60704-2-13:2017-02 - wersja angielska
Tytuł Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-13: Wymagania szczegółowe dla okapów nadkuchennych i innych wyciągów oparów kuchennych
Data publikacji 01-02-2017
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 60704-2-13:2017 [IDT], IEC 60704-2-13:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60704-2-13:2011 - wersja angielska
ICS 17.140.20, 97.040.20