PN-EN 60704-2-13:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60704-2-13:2017-02 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-13: Wymagania szczegółowe dla okapów nadkuchennych

Zakres

1 Zakres i przedmiot normy niniejszy rozdział Części 1 ma zastosowanie z wyjątkiem następującego: 1.1 Zakres normy 1.1.1 Postanowienia ogólne Uzupełnienie: Niniejsze wymagania szczegółowe mają zastosowanie do elektrycznych okapów nadkuchennych do użytku domowego i podobnego, przeznaczonych do filtrowania powietrza w pomieszczeniu lub usuwania powietrza z pomieszczenia, z uwzględnieniem ich wyposażenia i części składowych. Dotyczą również okapów nadkuchennych z wentylatorem zewnętrznym, który może być montowany wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczenia, w którym jest zainstalowany okap nadkuchenny. 1.1.2 Rodzaje hałasu Zastąpienie: Normy ISO 3743-1, ISO 3743-2 i ISO 3744 mogą być stosowane do pomiarów hałasu emitowanego przez okapy nadkuchenne. 1.1.3 Wielkość źródła Zastąpienie: Metoda określona w normie ISO 3744 ma zastosowanie do źródeł hałasu o dowolnych wymiarach. Przy stosowaniu normy ISO 3743-1 i ISO 3743-2 zaleca się zwrócenie uwagi na to, aby maksymalny wymiar badanego okapu nadkuchennego spełniał wymagania podane w 1.3, ISO 3743-1 i ISO 3743-2. 1.2 Przedmiot normy Uzupełnienie: W niniejszej normie opisano wyznaczanie hałasu emitowanego przez okapy nadkuchenne do użytku domowego w normalnych warunkach pracy, przy największej prędkości wentylatora nastawionego jak do normalnego użytkowania. UWAGA 101 - Jeżeli jest nastawa dodawcza nie bierze się tego pod uwagę (patrz 6.5, IEC 61591). UWAGA 102 - Nastawa dodawcza jest to nastawa regulatora stosowana sporadycznie, która powoduje czasowo zwiększenie prędkości wentylatora (patrz 6.5, IEC 61591). Wymagania dotyczące deklarowanych wartości emisji hałasu nie wchodzą w zakres niniejszej normy. UWAGA 103 - Odnośnie wyznaczania i weryfikowania wartości emisji hałasu deklarowanych w specyfikacji wyrobu, patrz IEC 60704-3. 1.3 Niepewność pomiaru Zastąpienie: Szacowane wartości standardowych odchyleń poziomów mocy akustycznej wyznaczonych zgodnie z niniejszą normą są następujące: Tablica 101 -

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60704-2-13:2011 - wersja angielska
Tytuł Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-13: Wymagania szczegółowe dla okapów nadkuchennych
Data publikacji 29-07-2011
Data wycofania 01-02-2017
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 60704-2-13:2011 [IDT], IEC 60704-2-13:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60704-2-13:2002 - wersja polska, PN-EN 60704-2-13:2002/A1:2007 - wersja angielska, PN-EN 60704-2-13:2002/A2:2009 - wersja angielska
ICS 17.140.20, 97.040.20
Zastąpiona przez PN-EN 60704-2-13:2017-02 - wersja angielska