PN-ISO 7737:1994 - wersja polska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Tolerancje w budownictwie -- Przedstawianie danych dotyczących dokładności wymiarów

Zakres

Podano zasady zbierania danych dotyczących dokładności wymiarowej robót budowlanych oraz format prezentacji tych danych dla określonych elementów budowli i dla elementów prefabrykowanych. Norma jest przeznaczona do używania na budowie wszystkich typów konstrukcji budowlanych

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 7737:1994 - wersja polska
Tytuł Tolerancje w budownictwie -- Przedstawianie danych dotyczących dokładności wymiarów
Data publikacji 30-12-1994
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 232, Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
Wprowadza ISO 7737:1986 [IDT]
ICS 91.010.30