PN-ISO 3443-1:1994 - wersja polska

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Tolerancje w budownictwie -- Podstawowe zasady oceny i określania

Zakres

Omówiono rodzaje odchyłek wymiarowych w budownictwie i cele, dla których odchyłki te powinny zostać określone. Zdefiniowano czynniki, które należy uwzględnić przy szacowaniu wielkości odchyłek, określaniu wymagań względem tolerancji oraz przy sprawdzaniu tolerancji dla elementów składowych obiektu i dla robót wykonywanych na budowie. Norma stosuje się do elementów budowlanych i całych obiektów, także elementów i obiektów projektowanych wg zasad koordynacji modułowej

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 3443-1:1994 - wersja polska
Tytuł Tolerancje w budownictwie -- Podstawowe zasady oceny i określania
Data publikacji 15-12-1994
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 232, Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
Wprowadza ISO 3443-1:1979 [IDT]
ICS 91.010.30