PN-ISO 3443-6:1994 - wersja polska

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN
Tolerancje w budownictwie -- Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 1

Zakres

Podano ogólne zasady wyznaczania tolerancji oraz kryteria akceptacji charakterystyk geometrycznych wynikających z każdej operacji procesu wznoszenia budowli. Norma stosuje się do wszystkich typów kształtów, wymiarów i usytuowań w budownictwie, dla których określane są tolerancje

* wymagane pola

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 3443-6:1994 - wersja polska
Tytuł Tolerancje w budownictwie -- Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 1
Data publikacji 23-12-1994
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 232, Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
Wprowadza ISO 3443-6:1986 [IDT]
ICS 91.010.30