PN-ISO 3443-7:1994 - wersja polska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Tolerancje w budownictwie -- Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 2 (Metoda kontroli statystycznej)

Zakres

Zdefiniowano procedurę roboczą, która może być używana do akceptacji elementów na podstawie oceny dokładności wymiarów oraz sposób postępowania w budownictwie o ile zainteresowane strony zgodzą się na odwołanie się do tego arkusza normy. Procedura dotyczy uznania określonych wymagań, kryteriów akceptacji i konsekwencji odrzucenia, zaleceń odnośnie porozumienia, metod pomiarów oraz planowania i przeprowadzania kontroli metodami statystycznymi. Normę stosuje się do wszystkich kształtów, wymiarów i położeń w budownictwie

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 3443-7:1994 - wersja polska
Tytuł Tolerancje w budownictwie -- Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 2 (Metoda kontroli statystycznej)
Data publikacji 22-12-1994
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 232, Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
Wprowadza ISO 3443-7:1988 [IDT]
ICS 91.010.30