PN-ISO 7976-2:1994 - wersja polska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Tolerancje w budownictwie -- Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych -- Usytuowanie punktów pomiarowych

Zakres

Opisane usytuowania mają zastosowanie przy sprawdzaniu zgodności pomiaru oraz gromadzenia danych dotyczących dokładności pomiaru. Wyroby budowlane zawierające wełnę szklaną lub podobne miękkie materiały nie są przedmiotem tej normy

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 7976-2:1994 - wersja polska
Tytuł Tolerancje w budownictwie -- Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych -- Usytuowanie punktów pomiarowych
Data publikacji 30-12-1994
Liczba stron 27
Grupa cenowa N
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 232, Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
Wprowadza ISO 7976-2:1989 [IDT]
ICS 91.010.30