PN-ISO 1803:2001 - wersja polska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Budownictwo -- Tolerancje -- Wyrażanie dokładności wymiarowej -- Zasady i terminologia

Zakres

Podano zasady wyrażania odchyłki wymiarowej w budownictwie, 11 terminów i definicji podstawowych i 13 terminów i definicji związanych z oceną, ustalaniem i kontrolą dokładności. Dotyczy wytwarzania komponentów budowlanych (seryjnych lub indywidualnych), tyczenia, wznoszenia (w tym montażu) oraz obiektu budowlanego jako całości

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 1803:2001 - wersja polska
Tytuł Budownictwo -- Tolerancje -- Wyrażanie dokładności wymiarowej -- Zasady i terminologia
Data publikacji 15-03-2001
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 232, Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
Wprowadza ISO 1803:1997 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 4464:1994 - wersja polska
ICS 01.040.91, 91.010.30