PN-ISO 7077:1999 - wersja polska

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Metody pomiarowe w budownictwie -- Zasady ogólne i metody weryfikacji zgodności wymiarowej

Zakres

Podano zasady wykonywania pomiarów kontrolnych zgodności wymiarowej w budownictwie dotyczące kontroli zgodności wymiarowej tyczenia elementów i montażu, a także obiektów budowlanych jako całości, mające zastosowanie do wszystkich typów obiektów budowlanych

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 7077:1999 - wersja polska
Tytuł Metody pomiarowe w budownictwie -- Zasady ogólne i metody weryfikacji zgodności wymiarowej
Data publikacji 02-09-1999
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 298, Geodezji
Wprowadza ISO 7077:1981 [IDT]
ICS 91.200