PKN-CEN/TS 13476-4:2014-12 - wersja polska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu(PE) -- Część 4: Zalecenia do oceny zgodności

Zakres

W niniejszej Specyfikacji Technicznej określono zalecenia dotyczące oceny zgodności mieszanek/tworzyw, wyrobów i zestawów zgodnych z częścią(-ami) EN 13476-1, EN 13476-2 i EN 13476-3, które mają być objęte stanowiącym część systemu zarządzania jakością planem jakości producenta oraz zalecenia dla ustalenia procedur certyfikacji strony trzeciej.

Zaleca się, aby system zarządzania jakością był zgodny z odpowiednimi wymaganiami EN ISO 9001:2008 [1] lub był nie mniej rygorystyczny niż te wymagania.

Jeżeli prowadzi się certyfikację trzeciej strony, korzystne jest, aby jednostka certyfikująca była akredytowana, odpowiednio, EN 45011 [2], EN 45012 [3] lub EN ISO/IEC 17021 [4].

Postanowienia według niniejszej Specyfikacji Technicznej wraz z EN 13476-1, EN 13476-2 i EN 13476-3 (patrz Przedmowa) stosuje się do Systemów przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli (chlorku winylu ) (PVC -U) , polipropylen ( PP) i polietylen (PE):

— do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji poza konstrukcją budynku budowli (symbol
obszaru zastosowania "U"), odzwierciedla to cecha "U" na wyrobie, i

— do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji zarówno układanych pod ziemią, wewnątrz
konstrukcji budynku budowli(symbol obszaru zastosowania "D ") jak i poza konstrukcją budowli (symbol
obszaru zastosowania "U"), odzwierciedla to cecha "UD" na wyrobie.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PKN-CEN/TS 13476-4:2014-12 - wersja polska
Tytuł Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu(PE) -- Część 4: Zalecenia do oceny zgodności
Data publikacji 15-12-2014
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza CEN/TS 13476-4:2013 [IDT]
ICS 93.030