PKN-CEN/TS 1852-2:2014-08 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polipropylen (PP) -- Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności

Zakres

W niniejszej Specyfikacji Technicznej określono zalecenia dotyczące zgodności, które mają być objęte stanowiącym część systemu zarządzania jakością planem jakości producenta. Niniejsza Specyfikacja zawiera: a) wymagania dotyczące materiałów, elementów składowych, połączeń i zestawów podanych w EN 1852-1; b) wymagania dotyczące systemu jakości producenta; UWAGA 1 Zaleca się, aby system zarządzania jakością był zgodny z odpowiednimi wymaganiami EN ISO 9001; c) definicje i procedury mające zastosowanie, jeśli wymagana jest certyfikacja przez stronę trzecią. UWAGA 2 W przypadku certyfikacji przez stronę trzecią zaleca się, aby jednostka certyfikująca była akredytowana, odpowiednio wg EN 45011:1998 lub EN ISO/IEC 17021:2006.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PKN-CEN/TS 1852-2:2014-08 - wersja polska
Tytuł Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polipropylen (PP) -- Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności
Data publikacji 27-08-2014
Data wycofania 25-06-2020
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza CEN/TS 1852-2:2009 [IDT]
ICS 93.030, 23.040.05