PN-EN ISO 1167-2:2007 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Rury, kształtki i zestawy z termoplastycznych tworzyw sztucznych do przesyłania płynów -- Oznaczanie wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne -- Część 2: Przygotowanie próbek do badań w postaci rur

Zakres

Określono wymiary i metodę przygotowania wytłaczanych lub wtryskiwanych próbek rur do badań, przeznaczonych do oznaczania wytrzymałości na wewnętrzne ciśnienie rur z tworzyw termoplastycznych

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 1167-2:2007 - wersja polska
Tytuł Rury, kształtki i zestawy z termoplastycznych tworzyw sztucznych do przesyłania płynów -- Oznaczanie wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne -- Część 2: Przygotowanie próbek do badań w postaci rur
Data publikacji 08-08-2007
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 1167-2:2006 [IDT], ISO 1167-2:2006 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 1167-2:2006 - wersja angielska
ICS 23.040.20, 23.040.45