PN-EN ISO 1167-1:2007 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Rury, kształtki i zestawy z termoplastycznych tworzyw sztucznych do przesyłania płynów -- Oznaczanie wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne -- Część 1: Metoda ogólna

Zakres

Określono ogólną metodę oznaczania wytrzymałości na wewnętrzne ciśnienie hydrostatyczne w podanej temperaturze rur, kształtek i systemów przewodów rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych do przesyłania płynów. Podano zasadę metody, aparaturę i sposób obliczenia ciśnienia badania

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 1167-1:2007 - wersja polska
Tytuł Rury, kształtki i zestawy z termoplastycznych tworzyw sztucznych do przesyłania płynów -- Oznaczanie wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne -- Część 1: Metoda ogólna
Data publikacji 14-08-2007
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 1167-1:2006 [IDT], ISO 1167-1:2006 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 1167-1:2006 - wersja angielska, PN-EN ISO 1167-1:2006 - wersja niemiecka
ICS 23.040.20, 23.040.45