PKN-ISO/IEC TS 17021-3:2014-08 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Ocena zgodności -- Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania -- Część 3: Wymagania dotyczące kompetencji do auditowania i certyfikacji systemów zarządzania jakością

Zakres

Niniejsza Specyfikacja Techniczna uzupełnia istniejące wymagania podane w ISO/IEC 17021. Zawiera specyficzne wymagania dotyczące kompetencji personelu zaangażowanego w proces certyfikacji systemów zarządzania jakością (QMS).
UWAGA Niniejsza Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie w auditowaniu i certyfikacji QMS bazujących na ISO 9001. Może także być wykorzystana w innych zastosowaniach QMS.

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PKN-ISO/IEC TS 17021-3:2014-08 - wersja polska
Tytuł Ocena zgodności -- Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania -- Część 3: Wymagania dotyczące kompetencji do auditowania i certyfikacji systemów zarządzania jakością
Data publikacji 22-08-2014
Data wycofania 14-05-2018
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 6, Systemów Zarządzania
Wprowadza ISO/IEC TS 17021-3:2013 [IDT]
ICS 03.120.20