PKN-ISO/IEC TS 17021-2:2014-01 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Ocena zgodności -- Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania -- Część 2: Wymagania dotyczące kompetencji do auditowania i certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego

Zakres

W niniejszej Specyfikacji Technicznej określono dodatkowe wymagania dotyczące kompetencji personelu zaangażowanego w audit i proces certyfikacji systemów zarzadzania środowiskowego (EMS). Uzupełnia ona istniejące wymagania ISO/IEC 17021

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PKN-ISO/IEC TS 17021-2:2014-01 - wersja polska
Tytuł Ocena zgodności -- Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania -- Część 2: Wymagania dotyczące kompetencji do auditowania i certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego
Data publikacji 20-01-2014
Data wycofania 14-05-2018
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 270, Zarządzania Środowiskowego
Wprowadza ISO/IEC TS 17021-2:2012 [IDT]
ICS 03.120.20