PN-ISO 3443-8:1994 - wersja polska

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN
Tolerancje w budownictwie -- Kontrola wymiarowa robót budowlanych

Zakres

Podano procedury, które powinny być przyjęte do wiadomości oraz listę spraw, które powinny być uzgodnione przez wszystkie strony biorące udział w przedsięwzięciu budowlanym. Norma dotyczy procedur kontroli i wymagań odnoszących się do jakości wymiarowej robót budowlanych. Załącznik A zawiera listę zaleceń do ewentualnego stosowania

* wymagane pola

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 3443-8:1994 - wersja polska
Tytuł Tolerancje w budownictwie -- Kontrola wymiarowa robót budowlanych
Data publikacji 22-12-1994
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 232, Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
Wprowadza ISO 3443-8:1989 [IDT]
ICS 91.010.30