PN-ISO 3443-4:1994 - wersja polska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Tolerancje w budownictwie -- Metoda przewidywania odchyłek montażowych i ustalania tolerancji

Zakres

Podano kilka ogólnych zasad oraz metodę przewidywania odchyłek w systemach montażowych i określania wymaganych tolerancji wymiarów elementów montażowych aby zapewnić spełnienie wymagań funkcjonalnych i dotrzymanie wymaganych tolerancji obiektu. Normę stosuje się do wyznaczania tolerancji odchyłek we wszystkich rodzajach elementów montażowych i systemów złożonych z elementów w budownictwie

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 3443-4:1994 - wersja polska
Tytuł Tolerancje w budownictwie -- Metoda przewidywania odchyłek montażowych i ustalania tolerancji
Data publikacji 23-12-1994
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 232, Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
Wprowadza ISO 3443-4:1986 [IDT]
ICS 91.010.30