PN-C-04601:1985 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Woda do celów energetycznych -- Wymagania i badania jakości wody dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych

Zakres

Określono rodzaje badań, wymagania oraz metody badań, które należy zastosować w celu sprawdzenia zgodności wody badanej z wymaganiami normy. Norma dotyczy wody obiegowej oraz wody do napełniania i uzupełniania obiegów. Podano 3 określenia, wymagania (w dwu tablicach) i postanowienia przejściowe. Określono wymagania oraz metody badań dla wody ogólnego, laboratoryjnego stosowania, podano 4 właściwości oraz wartości wymagane (w tablicy)

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-04601:1985 - wersja polska
Tytuł Woda do celów energetycznych -- Wymagania i badania jakości wody dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych
Data publikacji 24-12-1985
Data wycofania 30-11-2010
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 119, Jakości Wody - Problemy Podstawowe
ICS 13.060.25