PN-EN 12952-12:2006 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze -- Część 12: Wymagania dotyczące jakości wody zasilającej i wody kotłowej

Zakres

Uwzględniono wszystkie kotły wodnorurowe do wytwarzania pary i/lub wody gorącej, określone w PN-EN 12952-1, które są ogrzewane poprzez spalanie co najmniej jednego paliwa albo za pomocą gorących spalin. Podano 7 terminów i definicji

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12952-12:2006 - wersja polska
Tytuł Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze -- Część 12: Wymagania dotyczące jakości wody zasilającej i wody kotłowej
Data publikacji 29-06-2006
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 137, Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
Wprowadza EN 12952-12:2003 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12952-12:2004 - wersja angielska
ICS 27.060.30, 13.060.25