PN-EN 12952-12:2004 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12952-12:2006 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze -- Część 12: Wymagania dla wody zasilającej i jakości wody kotłowej

Zakres

Określono wszystkie kotły wodnorurowe podane w PN-EN 12952-1 do wytwarzania pary i/lub gorącej wody, które są ogrzewane poprzez spalanie jednego lub więcej paliw, albo za pomocą gorących spalin. Podano 7 terminów i definicji

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12952-12:2004 - wersja angielska
Tytuł Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze -- Część 12: Wymagania dla wody zasilającej i jakości wody kotłowej
Data publikacji 15-05-2004
Data wycofania 29-06-2006
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 137, Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
Wprowadza EN 12952-12:2003 [IDT]
ICS 27.060.30, 13.060.25
Zastąpiona przez PN-EN 12952-12:2006 - wersja polska