PN-EN 13420:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Okna -- Zachowanie się pomiędzy różnymi klimatami -- Metoda badania

Zakres

Określono metody badań dotyczące oceny: ryzyka niszczenia się okien wykonanych z różnych materiałów na skutek wzrostu nagromadzenia wilgoci w wyniku skraplania się lub dyfuzji pary wodnej; wpływu odkształceń na podstawowe właściwości okien wykonanych z różnych materiałów, wystawionych na działanie różnych klimatów na ich powierzchnię zewnętrzną i wewnętrzną. Należy rozróżnić trzy metody badań, stosownie do różnych przypadków obciążeń

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13420:2011 - wersja angielska
Tytuł Okna -- Zachowanie się pomiędzy różnymi klimatami -- Metoda badania
Data publikacji 28-06-2011
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 169, Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
Wprowadza EN 13420:2011 [IDT]
Zastępuje PN-ENV 13420:2006 - wersja angielska
ICS 91.060.50