PN-EN 12114:2003 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Właściwości cieplne budynków -- Przepuszczalność powietrza komponentów budowlanych i elementów budynków -- Laboratoryjna metoda badania

Zakres

Określono podstawową laboratoryjną metodę badania w celu określania przepuszczalności powietrza komponentów budowlanych przy rozpatrywaniu dodatniej lub ujemnej różnicy ciśnień powietrza. Podano definicje, aparaturę badawczą i procedurę oraz podano wskazówki do interpretacji wyników. Wskazano warunki badania i metodę przedstawiania wyników za pomocą techniki regresji

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12114:2003 - wersja polska
Tytuł Właściwości cieplne budynków -- Przepuszczalność powietrza komponentów budowlanych i elementów budynków -- Laboratoryjna metoda badania
Data publikacji 28-10-2003
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 179, Ochrony Cieplnej Budynków
Wprowadza EN 12114:2000 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12114:2002 - wersja angielska
ICS 91.120.10