PN-EN 826:2013-07 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 29469:2023-05 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie zachowania przy ściskaniu

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej opisano urządzenia i procedury stosowane do określania zachowania się próbek do badań przy ściskaniu. Jest ona stosowana w odniesieniu do wyrobów do izolacji cieplnej i może być stosowana do określania naprężenia ściskającego w badaniach pełzania przy ściskaniu oraz w zastosowaniach, w których wyroby do izolacji są narażone jedynie na działanie krótkotrwałych obciążeń. Metoda może być stosowana do kontroli jakości. Może być także wykorzystywana do uzyskiwania wartości referencyjnych, z których po zastosowaniu współczynników bezpieczeństwa można obliczyć wartości projektowe

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 30-11-2025 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 826:2013-07 - wersja angielska
Tytuł Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie zachowania przy ściskaniu
Data publikacji 30-07-2013
Data wycofania 10-05-2023
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 211, Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie
Wprowadza EN 826:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 826:1998 - wersja polska
ICS 91.100.60
Zastąpiona przez PN-EN ISO 29469:2023-05 - wersja angielska