PN-EN 1393:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1393:2002 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Rury z utwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP) -- Oznaczanie doraźnych właściwości wytrzymałościowych przy rozciąganiu wzdłużnym

Zakres

Określono trzy metody oznaczania właściwości wytrzymałościowych przy rozciąganiu wzdłużnym rur z utwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP). Podano definicje terminów stosowanych w treści normy, wymaganą aparaturę, sposoby wykonania badań oraz ocenę i sposób obliczania wyników badań

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1393:2002 - wersja angielska
Tytuł Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Rury z utwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP) -- Oznaczanie doraźnych właściwości wytrzymałościowych przy rozciąganiu wzdłużnym
Data publikacji 15-09-2002
Data wycofania 06-12-2002
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN 1393:1996 [IDT], EN 1393:1996/AC:1997 [IDT]
ICS 23.040.20, 83.140.30
Zastąpiona przez PN-EN 1393:2002 - wersja polska