PN-EN 1393:2002 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Rury z utwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP) -- Oznaczanie doraźnych właściwości wytrzymałościowych przy rozciąganiu wzdłużnym

Zakres

Określono trzy metody oznaczania właściwości wytrzymałościowych przy rozciąganiu wzdłużnym rur z utwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP). Podano wymaganą aparaturę, sposoby wykonania badań oraz ocenę i sposób obliczania wyników badań

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1393:2002 - wersja polska
Tytuł Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Rury z utwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP) -- Oznaczanie doraźnych właściwości wytrzymałościowych przy rozciąganiu wzdłużnym
Data publikacji 06-12-2002
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN 1393:1996 [IDT], EN 1393:1996/AC:1997 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1393:2002 - wersja angielska
ICS 23.040.20