PN-EN 15308:2017-02 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 17322:2021-01 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Charakteryzowanie odpadów -- Oznaczanie wybranych polichlorowanych bifenyli (PCB) w odpadach stałych z zastosowaniem chromatografii gazowej z detektorem wychwytu elektronów lub z wykrywaniem za pomocą spektrometrii mas

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano metodę ilościowego oznaczania siedmiu kongenerów polichlorowanych bifenyli (PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB-118, PCB-138, PCB-153 oraz PCB-180) w odpadach stałych z zastosowaniem chromatografii gazowej wysokiej rozdzielczości z wychwytem elektronów lub z wykrywaniem za pomocą spektrometrii mas. Podstawowa treść niniejszej normy jest identyczna z treścią normy horyzontalnej dotyczącej PCB, dlatego też stosuje się ją również do gleby, osadów ściekowych oraz przetworzonych bioodpadów. Granice wykrywania oraz oznaczania ilościowego zależą od wprowadzonej próbki, ilości czynników przeszkadzających, jak również ograniczeń stosowanej aparatury. W warunkach, które podano w niniejszej normie, można zwykle oznaczać minimalną ilość poszczególnych kongenerów PCB równą lub większą niż 0,01 mg/kg suchej masy, gdy nie występują czynniki przeszkadzające.
UWAGA Wykonanie analizy PCB w cieczach izolacyjnych, produktach przemysłu naftowego, zużytych olejach silnikowych oraz próbkach wodnych podano odpowiednio w EN 61619, EN 12766-1 oraz EN ISO 6468.
Metodę można zastosować do analizy innych kongenerów PCB nie wymienionych w zakresie niniejszej normy, lecz zaleca się sprawdzenie jej przydatności za pomocą właściwych wewnątrzlaboratoryjnych doświadczeń walidacyjnych.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15308:2017-02 - wersja angielska
Tytuł Charakteryzowanie odpadów -- Oznaczanie wybranych polichlorowanych bifenyli (PCB) w odpadach stałych z zastosowaniem chromatografii gazowej z detektorem wychwytu elektronów lub z wykrywaniem za pomocą spektrometrii mas
Data publikacji 01-02-2017
Data wycofania 07-01-2021
Liczba stron 51
Grupa cenowa U
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 216, Odpadów
Wprowadza EN 15308:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15308:2008 - wersja angielska
ICS 13.030.10, 13.030.20, 13.080.10
Zastąpiona przez PN-EN 17322:2021-01 - wersja angielska