PN-EN 15308:2008 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15308:2017-02 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Charakteryzowanie odpadów -- Oznaczanie wybranych polichlorowanych bifenyli (PCB) w odpadach stałych, glebie i osadach ściekowych z użyciem kapilarnej chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów lub spektrometrii mas

Zakres

Podano metodę ilościowego oznaczania grupy dwufenylów polichlorowanych (PCB28, PCB52, PCB101, PCB118, PCB138, PCB153 i PCB180) w odpadach stałych zawierających osady ściekowe i glebę z użyciem spektrometru gazowego o dużej zdolności rozdzielczej wraz z elektronowym wychwytywaczem lub detekcyjnej spektrometrii masowej. W warunkach podanych w niniejszej normie minimalne stężenia indywidualnych grup PCB równe lub wyższe od 0,01 mg/kg suchej masy mogą być oznaczane typowo bez obecnych zakłóceń

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15308:2008 - wersja angielska
Tytuł Charakteryzowanie odpadów -- Oznaczanie wybranych polichlorowanych bifenyli (PCB) w odpadach stałych, glebie i osadach ściekowych z użyciem kapilarnej chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów lub spektrometrii mas
Data publikacji 18-04-2008
Data wycofania 01-02-2017
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 216, Odpadów
Wprowadza EN 15308:2008 [IDT]
ICS 13.030.10, 13.030.20, 13.080.10
Zastąpiona przez PN-EN 15308:2017-02 - wersja angielska