PN-EN 17322:2021-01 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Składniki Stałe Środowiska -- Oznaczanie polichlorowanych bifenyli (PCB) z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcją za pomocą spektrometrii mas (GC-MS) lub z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD)

Zakres

W niniejszym dokumencie podano metodę ilościowego oznaczania siedmiu wybranych polichlorowanych bifenyli (PCB28, PCB52, PCB101, PCB118, PCB138, PCB153 oraz PCB180) w glebie, osadach ściekowych, osadach, uzdatnionych bioodpadach oraz odpadach stałych z zastosowaniem GC-MS i GC-ECD (patrz Tablica 2).
(...)
Granica wykrywalności zależy od substancji oznaczanych, używanego wyposażenia, jakości odczynników stosowanych do ekstrakcji próbki oraz oczyszczania uzyskanego ekstraktu.
W warunkach podanych w niniejszym dokumencie można osiągnąć dolną granicę stosowalności od 1 µg/kg (w przeliczeniu na suchą masę) dla gleby, osadów ściekowych oraz bioodpadów do 10 µg/kg (w przeliczeniu na suchą masę) dla odpadów stałych. W przypadku niektórych szczególnych próbek nie jest możliwe uzyskanie granicy stosowalności 10 µg/kg.
Osady ściekowe oraz uzdatnionych bioodpady mogą mieć różne właściwości, a także oczekiwany stopień zanieczyszczenia PCB i zawartość substancji zakłócających. Różnice takie powodują, że nie jest możliwe przedstawienie jednego ogólnego sposobu postępowania. Niniejszy dokument zawiera tablice decyzyjne oparte na właściwościach próbki oraz stosowanych sposobach ekstrakcji i oczyszczania.
UWAGA Wykonanie oznaczania PCB w cieczach izolacyjnych, produktach przemysłu naftowego, zużytych olejach silnikowych oraz próbkach wodnych podano w odpowiednio EN 61619, EN 12766–1 oraz EN ISO 6468.
Niniejszą metodę można stosować do oznaczania innych grup PCB nie wymienionych w zakresie niniejszego dokumentu, pod warunkiem że jej przydatność została dowiedziona za pomocą właściwych wewnątrzlaboratoryjnych doświadczeń walidacyjnych.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 17322:2021-01 - wersja angielska
Tytuł Składniki Stałe Środowiska -- Oznaczanie polichlorowanych bifenyli (PCB) z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcją za pomocą spektrometrii mas (GC-MS) lub z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD)
Data publikacji 07-01-2021
Liczba stron 47
Grupa cenowa T
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 191, Chemii Gleby
Wprowadza EN 17322:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 16167+AC:2019-04 - wersja angielska, PN-EN 15308:2017-02 - wersja angielska
ICS 13.030.01, 13.030.10, 13.030.20, 13.080.10