PN-EN 62586-2:2017-10/A1:2022-05 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Pomiar jakości energii elektrycznej w sieciach zasilających -- Część 2: Badania funkcjonalne oraz wymagania dotyczące niepewności

Zakres

Ta edycja zawiera następujące znaczące zmiany techniczne w stosunku do poprzedniej edycji:
a) dodano procedury testowe dla RVC i prądu;
b) poprawiono błędy.
Ta wersja (2017-11) odpowiada jednojęzycznej wersji angielskiej, opublikowanej w 2017-03.
W tej wersji została zawarta treść sprostowania z czerwca 2018 r
Zmiany wprowadzono odpowiednio w rozdziałach/podrozdziałach:
5.1.4 ; 6.2.2.2; 6.4.1; 6.13; 6.13.1; 6.13.2 (podrozdziały 6.13.2.1 6.13.2.2 6.13.2.3 6.13.2.4);
6.13.3 (podrozdziały 6.13.3.1; 6.13.3.2; 6.13.3.3);
6.13.4; 6.13.5; 6.13.6; 6.13.7 (podrozdział 6.13.7.1, 6.13.7.2)

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62586-2:2017-10/A1:2022-05 - wersja angielska
Tytuł Pomiar jakości energii elektrycznej w sieciach zasilających -- Część 2: Badania funkcjonalne oraz wymagania dotyczące niepewności
Data publikacji 05-05-2022
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Wprowadza EN 62586-2:2017/A1:2021 [IDT], IEC 62586-2:2017/AMD1:2021 [IDT]
ICS 17.220.20