PN-EN 62586-1:2018-01 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Pomiar jakości energii elektrycznej w sieciach zasilających -- Część 1: Przyrządy do pomiaru jakości energii (PQI)

Zakres

W niniejszej części IEC 62586 określono wymagania na wyroby i jakość działania dotyczące przyrządów, których funkcje obejmują pomiar, rejestrację i ewentualnie monitorowanie parametrów jakości energii elektrycznej w sieciach zasilających i których metody pomiarów (klasa A lub klasa S) są zdefiniowane w IEC 61000-4-30.
Niniejsze wymagania mają zastosowanie w jednofazowych, dwufazowych (faza dzielona) i trójfazowych sieciach zasilających prądu przemiennego o częstotliwości 50 Hz lub 60 Hz.
Przyrządy te można stosować:
– przy wytwarzaniu, przesyłaniu i dystrybucji energii elektrycznej, na przykład w elektrowni, w stacji elektroenergetycznej lub w stacji rozdzielczej.
– w punkcie dostawy energii elektrycznej, między instalacją a siecią, np. w celu sprawdzenia spełnienia warunków umowy o przyłączenie do sieci pomiędzy operatorem sieci a odbiorcą.
UWAGA Przyrządy te mogą być również wykorzystywane w innych zastosowaniach, np. w instalacjach w usługach i handlu / w przemyśle, szczególnie tam gdzie wymagane są porównywalne pomiary (tj. w ośrodkach przetwarzania danych lub w zakładach petrochemicznych).
Są to przyrządy stacjonarne lub przenośne. Są one przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych i/lub na zewnątrz budynków.
Przyrządy takie jak cyfrowe rejestratory awarii, liczniki energii/mierniki mocy, przekaźniki zabezpieczeniowe lub wyłączniki mogą mieć wbudowane funkcje jakości energii zdefiniowane w klasie A lub w klasie S wg 61000-4-30.
Jeżeli takie przyrządy są sprecyzowane zgodnie z niniejszym dokumentem, to niniejszy dokument ma w pełni zastosowanie i dodatkowo ma zastosowanie do odpowiedniej normy dotyczącej danego produktu. Niniejszy dokument nie zastępuje stosownej normy dotyczącej danego produktu.
Niniejszy dokument nie bierze pod uwagę interfejsu użytkownika ani kwestii niezwiązanych
z parametrami pomiarowymi przyrządu.
Niniejszy dokument nie obejmuje późniejszego przetwarzania i interpretacji danych, na przykład za pomocą specjalizowanego oprogramowania.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62586-1:2018-01 - wersja angielska
Tytuł Pomiar jakości energii elektrycznej w sieciach zasilających -- Część 1: Przyrządy do pomiaru jakości energii (PQI)
Data publikacji 15-01-2018
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Wprowadza EN 62586-1:2017 [IDT], IEC 62586-1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62586-1:2014-08 - wersja angielska
ICS 17.220.20