PN-ISO 6743-7:2009 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Środki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne (klasa L) -- Klasyfikacja -- Część 7: Grupa M (Obróbka metali)

Zakres

Ustalono szczegółową klasyfikację grupy M (Obróbka metali), która wchodzi w skład klasy L (Środki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne). Dla uniknięcia nieporozumień i wyjaśnienia tekstu, następne załączniki uwzględniają: Załącznik A: definicje dotyczące nazewnictwa lub terminów zastosowanych w klasyfikacji; Załącznik B: Podział produktów według zastosowań, w formie tablicy; Załącznik C: Podział produktów według ich składu i właściwości, w formie tablicy

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 6743-7:2009 - wersja polska
Tytuł Środki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne (klasa L) -- Klasyfikacja -- Część 7: Grupa M (Obróbka metali)
Data publikacji 03-06-2009
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 3, Środków Smarowych
Wprowadza ISO 6743-7:1986 [IDT]
Zastępuje PN-C-96099-10:1990 - wersja polska
ICS 75.100