PN-ISO 6743-3:2009 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Środki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne (klasa L) -- Klasyfikacja -- Część 3: Grupa D (Sprężarki)

Zakres

Ustalono szczegółową klasyfikację środków smarowych stosowanych dla grupy D, sprężarek powietrza, sprężarek gazów i sprężarek chłodniczych. Określono racjonalny zakres powszechnego stosowania dostępnych w skali międzynarodowej środków smarowych do sprężarek powietrza, gazu i chłodniczych, bez odwoływania się do zbędnych ograniczeń podawanych w specyfikacjach lub opisach produktów. Najważniejszym celem tej klasyfikacji jest opis i rekomendowanie zastosowania takiego typu środka smarowego, który jest najbardziej odpowiedni do określonych zastosowań, w szczególności do stacjonarnych sprężarek powietrza, w celu maksymalnego ograniczenia ryzyka pożaru i wybuchu

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 6743-3:2009 - wersja polska
Tytuł Środki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne (klasa L) -- Klasyfikacja -- Część 3: Grupa D (Sprężarki)
Data publikacji 29-04-2009
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 3, Środków Smarowych
Wprowadza ISO 6743-3:2003 [IDT]
Zastępuje PN-C-96099-05:1991 - wersja polska
ICS 75.100