PN-C-96099-05:1991 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 6743-3:2009 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Przetwory naftowe -- Klasyfikacja środków smarowych, olejów przemysłowych i produktów podobnych według zastosowania (klasa L) -- Klasyfikacja grupy D (sprężarki)

Zakres

Ustalono w 3 tablicach szczegółową klasyfikację produktów naftowych grupy D obejmującą środki smarowe przeznaczone do sprężarek powietrza i pomp próżniowych oraz do sprężarek gazu i sprężarek chłodniczych, według zastosowania. Podano sposób oznaczenia i przykład oznaczenia środków smarowycyh

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-96099-05:1991 - wersja polska
Tytuł Przetwory naftowe -- Klasyfikacja środków smarowych, olejów przemysłowych i produktów podobnych według zastosowania (klasa L) -- Klasyfikacja grupy D (sprężarki)
Data publikacji 06-12-1991
Data wycofania 29-04-2009
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222, Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
Wprowadza ISO 6743-3A:1987 [EQV], ISO 6743-3B:1988 [IDT]
ICS 75.100
Zastąpiona przez PN-ISO 6743-3:2009 - wersja polska