PN-EN IEC 62053-23:2021-05 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej -- Wymagania szczegółowe -- Część 23: Liczniki statyczne energii biernej (klas 2 i 3)

Zakres

Niniejsza część normy IEC 62053 dotyczy tylko liczników statycznych energii biernej o klasach dokładności 2 i 3, przeznaczonych do pomiaru energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego w sieciach o częstotliwości 50 Hz lub 60 Hz i dotyczy tylko ich badań typu.
Z przyczyn praktycznych niniejszy dokument jest oparty na konwencjonalnej definicji energii biernej sinusoidalnych prądów i napięć zawierających tylko częstotliwość podstawową.
Niniejsza dokument dotyczy urządzeń do pomiarów energii elektrycznej zaprojektowanych do:
• pomiaru i kontroli energii elektrycznej w sieciach elektrycznych (zasilających) o napięciach do 1000V;
• tego aby zawierać wszystkie elementy funkcjonalne, w tym moduły dodatkowe, zamknięte we wspólnej obudowie, lub ją tworzące, z wyjątkiem pól odczytowych;
• pracy ze zintegrowanymi lub odłączanymi polami odczytowych lub bez pola odczytowego;
• zainstalowania w określonych dopasowanych gniazdach lub stojakach;
• opcjonalnie, zapewnienia dodatkowych funkcji innych niż te do pomiaru energii elektrycznej.
Liczniki zaprojektowane do pracy z transformatorami niskonapięciowymi (LPIT zostały określone w serii IEC 61869) mogą zostać uznane za zgodne z niniejszym dokumentem tylko wtedy, gdy takie liczniki i ich LPIT są testowane razem i spełniają wymagania dla bezpośrednio podłączonych liczników.
Niniejszy dokument nie dotyczy:
• liczników, dla których napięcie fazowe pochodzące od napięć znamionowych przekracza napięcie 1000V;
• liczników przeznaczonych do podłączenia do transformatorów niskonapięciowych (LPIT zostały określone w serii IEC 61869), gdy badane są bez takich transformatorów;
• systemów pomiarowych obejmujących wiele urządzeń odległych od siebie (z wyjątkiem LPIT);
• liczników przenośnych;
• liczników stosowanych w taborze kolejowym, pojazdach i samolotach;
• urządzeń laboratoryjnych i do badań liczników;
• liczników wzorcowych;
• interfejsów komunikacyjnych do urządzenia wskazującego licznika;
• dopasowanych gniazd lub stojaków używanych do instalacji urządzeń do pomiarów energii elektrycznej;
• innych dodatkowych funkcji dostępnych w licznikach energii elektrycznej.
Niniejsza dokument nie obejmuje pomiarów służących wykrywaniu i zapobieganiu nieuczciwym próbom zagrożenia poprawnego działania licznika (manipulowania).

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 62053-23:2021-05 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej -- Wymagania szczegółowe -- Część 23: Liczniki statyczne energii biernej (klas 2 i 3)
Data publikacji 26-05-2021
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Wprowadza EN IEC 62053-23:2021 [IDT], IEC 62053-23:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62053-23:2006 - wersja polska, PN-EN 62053-23:2006/A1:2017-05 - wersja angielska
ICS 17.220.20, 91.140.50