PN-EN 62053-23:2006/A1:2017-05 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 62053-23:2021-05 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) -- Wymagania szczegółowe -- Część 23: Liczniki statyczne energii biernej (klas 2 i 3)

Zakres

Celem niniejszej zmiany jest identyfikacja i usunięcie z IEC 62052-23:2003 wszystkich wymagań i badań dotyczących bezpieczeństwa, które zostają rozszerzone i zastąpione kompletnym zestawem wymagań i badań w IEC 62052-31:2015. W Przedmowie dodano dwie pozycje do listy norm. W zakresie zmiany do normy dodano nowy akapit na końcu rozdziału. W Powołaniach normatywnych usunięto jedną pozycję oraz dodano dwie pozycje do listy norm. Na końcu Podrozdziału 7.2 dodano nowy akapit. W Podrozdziale 7.3 został zastąpiony ostatni akapit. Treść Podrozdziału 7.4 została zastąpiona następująco: „IEC 62052-31:2015, 6.10.4.3.4 ma zastosowanie.”

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62053-23:2006/A1:2017-05 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) -- Wymagania szczegółowe -- Część 23: Liczniki statyczne energii biernej (klas 2 i 3)
Data publikacji 30-05-2017
Data wycofania 26-05-2021
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Wprowadza EN 62053-23:2003/A1:2017 [IDT], IEC 62053-23:2003/AMD1:2016 [IDT]
ICS 91.140.50
Zastąpiona przez PN-EN IEC 62053-23:2021-05 - wersja angielska