PN-EN 62053-22:2006/A1:2017-04 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 62053-22:2021-05 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) -- Wymagania szczegółowe -- Część 22: Liczniki statyczne energii czynnej (klas 0,2 S i 0,5 S)

Zakres

Celem niniejszej zmiany jest identyfikacja i usunięcie z IEC 62053-22:2003 wszystkich wymagań i badań dotyczących bezpieczeństwa, które zostają rozszerzone i zastąpione kompletnym zestawem wymagań i badań w IEC 62052-31:2015. We Wprowadzeniu usunięto jedną normę i dodano cztery pozycje do listy norm. Na końcu Rozdziału Zakres normy wstawiono dwa nowe akapity. W Rozdziale Powołania normatywne usunięto jedną normę i dodano dwie normy. Zamieniono ostatni akapit Podrozdziału 7.3. Dotychczasowy tekst Podrozdziału 7.4 zastąpiono nowym tekstem. Dodano nową Bibliografię na końcu dokumentu.

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62053-22:2006/A1:2017-04 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) -- Wymagania szczegółowe -- Część 22: Liczniki statyczne energii czynnej (klas 0,2 S i 0,5 S)
Data publikacji 28-04-2017
Data wycofania 26-05-2021
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Wprowadza EN 62053-22:2003/A1:2017 [IDT], IEC 62053-22:2003/AMD1:2016 [IDT]
ICS 91.140.50
Zastąpiona przez PN-EN IEC 62053-22:2021-05 - wersja angielska