PN-EN ISO 13000-2:2006 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 13000-2:2007 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Tworzywa sztuczne -- Półprodukty z politetrafluoroetylenu (PTFE) -- Część 2: Przygotowanie próbek do badań i oznaczanie właściwości

Zakres

Podano 12 metod badań właściwości dotyczących półproduktów z politetrafluoroetylenu (PTFE). Opisano 4 metody badań; sposób pobierania i przygotowania próbek, aparaturę, sposób wykonania i obliczania wyników badań. Podano 8 metod badań według norm międzynarodowych i zagranicznych

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 13000-2:2006 - wersja angielska
Tytuł Tworzywa sztuczne -- Półprodukty z politetrafluoroetylenu (PTFE) -- Część 2: Przygotowanie próbek do badań i oznaczanie właściwości
Data publikacji 15-06-2006
Data wycofania 30-08-2007
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 168, Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 13000-2:2005 [IDT], ISO 13000-2:2005 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 13000-2:2000 - wersja polska
ICS 83.140.01
Zastąpiona przez PN-EN ISO 13000-2:2007 - wersja polska