PN-EN 62053-21:2006/A1:2017-04 - wersja angielska

Bez VAT: 40,10  PLN Z VAT: 49,32  PLN
Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) -- Wymagania szczegółowe -- Część 21: Liczniki statyczne energii czynnej (klas 1 i 2)

Zakres

Celem niniejszej zmiany jest identyfikacja i usunięcie z IEC 62053-21:2003 wszystkich wymagań i badań dotyczących bezpieczeństwa, które zostają rozszerzone i zastąpione kompletnym zestawem wymagań i badań w IEC 62052-31:2015. We Wprowadzeniu dodano cztery pozycje do listy norm. W Rozdziale Zakres normy wstawiono nowy akapit i zamieniono przedostatni akapit. W Rozdziale Powołania normatywne usunięto dwie normy i dodano dwie normy. Wstawiono nowy akapit na końcu Podrozdziału 7.2. Zamieniono ostatni akapit Podrozdziału 7.3. Dotychczasowy tekst Podrozdziału 7.4 zastąpiono nowym tekstem. Dodano nową Bibliografię na końcu dokumentu.

* wymagane pola

Bez VAT: 40,10  PLN Z VAT: 49,32  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 62053-21:2006/A1:2017-04 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) -- Wymagania szczegółowe -- Część 21: Liczniki statyczne energii czynnej (klas 1 i 2)
Data publikacji 28-04-2017
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Wprowadza EN 62053-21:2003/A1:2017 [IDT], IEC 62053-21:2003/AMD1:2016 [IDT]
ICS 91.140.50