PN-EN 62053-24:2015-03 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 62053-24:2021-05 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) -- Wymagania szczegółowe -- Część 24: Liczniki statyczne energii biernej dla częstotliwości podstawowej (klas 0,5 S, 1 S i 1)

Zakres

Niniejsza część normy IEC 62053 dotyczy wyłącznie nowo wyprodukowanych liczników statycznych energii biernej o klasach dokładności 0,5 S i 1 S przyłączanych przez przekładniki, jak również liczników statycznych energii biernej o klasie dokładności 1 przyłączanych bezpośrednio, przeznaczonych do pomiaru energii elektrycznej biernej prądu przemiennego w sieciach o częstotliwości 50 Hz lub 60 Hz i dotyczy tylko ich badań typu.
W niniejszej normie przyjęto konwencjonalną definicję energii biernej, według której moc bierną i energię bierną oblicza się ze składowych prądów i napięć o częstotliwości podstawowej. Patrz Rozdział 3.
UWAGA 1 Podejście to różni się od przyjętego w normie IEC 62053-23, w której moc bierna i energia bierna zostały zdefiniowane wyłącznie dla sygnałów sinusoidalnych. W niniejszej normie moc bierna i energia bierna są zdefiniowane dla wszelkich sygnałów okresowych. Moc bierną i energię bierną definiuje się w ten sposób w celu uzyskania właściwej odtwarzalności pomiarów dla liczników o różnej konstrukcji. Przy tak przyjętej definicji moc bierna i energia bierna odzwierciedlają raczej tę część niepożądanego prądu, którą można skompensować za pomocą kondensatorów, niż cały niepożądany prąd.
Postanowienia według normy stosuje się tylko do liczników statycznych energii biernej przeznaczonych do użytkowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, mających element pomiarowy i urządzenie (urządzenia) wskazujące zamknięte w tej samej obudowie. Norma dotyczy także wskaźnika (wskaźników) pracy i wyjścia kontrolnego (wyjść kontrolnych). Jeżeli licznik zawiera element pomiarowy przeznaczony do więcej niż jednego rodzaju energii (liczniki wielu rodzajów energii) lub jeżeli w obudowie licznika umieszczone są inne elementy funkcjonalne, takie jak wskaźniki mocy maksymalnej, elektroniczne urządzenia taryfowe, zegary sterujące, odbiorniki do zdalnego sterowania, interfejsy komunikacyjne i inne, to stosuje się odpowiednie normy dotyczące tych elementów.
UWAGA 2 W normie IEC 61869-2:2012 opisano przekładniki mające zakres pomiarowy od 0,05 In do Imax przy klasach dokładności 0,2, 0,5, 1 i 2 oraz przekładniki mające zakres pomiarowy od 0,01 In to Imax przy klasach dokładności 0,2 S i 0,5 S. Ponieważ zakresy pomiarowe licznika i przyłączonych do niego przekładników powinny być do siebie dopasowane, a tylko przekładniki klas 0,2 S / 0,5 S mają błąd prądowy i błąd kątowy odpowiednie do pracy z objętym niniejszą normą licznikiem klasy odpowiednio 0,5 S / 1 S, zakres pomiarowy liczników przyłączanych przez przekładniki obejmie od 0,01 In to Imax. Liczniki energii biernej przeznaczone do stosowania łącznie z przekładnikami klas dokładności bez oznaczenia S nie są zatem objęte niniejszą normą.
Norma nie dotyczy:
• liczników energii biernej, w których napięcie między zaciskami przyłączeniowymi przekracza 600 V (napięcie międzyprzewodowe dla liczników do sieci wielofazowych);
• liczników przenośnych;
• interfejsów komunikacyjnych do urządzenia wskazującego licznika;
• liczników wzorcowych.
Zagadnienie niezawodności jest przedmiotem norm z serii IEC 62059.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62053-24:2015-03 - wersja polska
Tytuł Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) -- Wymagania szczegółowe -- Część 24: Liczniki statyczne energii biernej dla częstotliwości podstawowej (klas 0,5 S, 1 S i 1)
Data publikacji 27-12-2016
Data wycofania 26-05-2021
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Wprowadza EN 62053-24:2015 [IDT], IEC 62053-24:2014 [IDT]
ICS 91.140.50
Zastąpiona przez PN-EN IEC 62053-24:2021-05 - wersja angielska