PN-EN 61000-4-30:2015-05 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-30: Metody badań i pomiarów -- Metody pomiaru jakości energii

Zakres

W niniejszej część IEC 61000-4 zdefiniowano metody pomiaru parametrów jakości energii elektrycznej i interpretacji wyników pomiarów dla systemów zasilających prądu przemiennego o zadeklarowanej częstotliwości podstawowej 50 Hz lub 60 Hz.
Dla każdego istotnego parametru opisano metody pomiaru w sposób, który umożliwia uzyskanie wiarygodnych i powtarzalnych wyników, niezależnie od zastosowanej metody. Niniejsza norma dotyczy pomiarów in-situ.
Pomiar parametrów uwzględnionych w normie jest ograniczony do zjawisk przewodzonych występujących w sieci zasilającej. Parametrami jakości energii omawianymi w niniejszej normie są: częstotliwość, wartość napięcia zasilającego, wahania napięcia, zapady i wzrosty napięcia, przerwy w zasilaniu, napięcia przejściowe, asymetria napięcia zasilającego, harmoniczne i interharmoniczne napięcia, napięcia sygnalizacyjne w napięciu zasilającym, szybkie zmiany napięcia i pomiary prądu. Emisje z zakresu od 2 kHz do 150 kHz zostały rozważone w Aneksie C (informacyjnym) a odchylenie dodatnie i ujemne rozważono w Aneksie D (informacyjnym). W zależności od celu pomiaru mogą być mierzone wszystkie wyszczególnione zjawiska lub ich podzbiór.
UWAGA 1: Metody pomiaru dla weryfikacji zgodności z niniejszą normą można znaleźć w IEC 62586-2.
UWAGA 2: Potwierdzone są wpływy przetworników włączonych pomiędzy system zasilający i przyrząd pomiarowy, ale nie są one szczegółowo omawiane w niniejszej normie. Informacje dotyczące wpływu przetworników można znaleźć w IEC TR 61869-103.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 61000-4-30:2015-05/AC:2017-02E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61000-4-30:2015-05 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-30: Metody badań i pomiarów -- Metody pomiaru jakości energii
Data publikacji 18-05-2015
Liczba stron 80
Grupa cenowa W
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 61000-4-30:2015 [IDT], IEC 61000-4-30:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61000-4-30:2011 - wersja polska
ICS 33.100.99
Elementy dodatkowe PN-EN 61000-4-30:2015-05/AC:2017-02E, PN-EN 61000-4-30:2015-05/A1:2021-12E