PN-EN 61000-4-15:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-15: Metody badań i pomiarów -- Miernik migotania światła -- Specyfikacja funkcjonalna i projektowa

Zakres

Określono funkcjonalne i projektowe cechy miernika wahań napięcia przeznaczonego do pomiaru poziomu migotania światła wywołanego przez wszystkie występujące w praktyce przebiegi modulujące to napięcie. Celem prezentacji tych informacji jest umożliwienie skonstruowania takiego przyrządu. Metoda umożliwia ocenę poziomu migotania światła na podstawie sygnałów wyjściowych miernika spełniającego wymagania niniejszej normy

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61000-4-15:2011 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-15: Metody badań i pomiarów -- Miernik migotania światła -- Specyfikacja funkcjonalna i projektowa
Data publikacji 21-07-2011
Liczba stron 43
Grupa cenowa S
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 61000-4-15:2011 [IDT], IEC 61000-4-15:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61000-4-15:1999/Ap1:2003 - wersja polska, PN-EN 61000-4-15:1999 - wersja polska, PN-EN 61000-4-15:1999/A1:2005 - wersja polska
ICS 33.100.20