Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Wspólne metody badania materiałów stosowanych na izolację i powłoki przewodów i kabli elektrycznych oraz światłowodowych -- Metody badań mas wypełniających -- Temperatura kroplenia -- Oddzielanie się oleju -- Kruchość w niskich temperaturach -- Ogólna liczba kwasowa -- Nieobecność składników wywołujących korozję -- Przenikalność dielektryczna w 23 stopniach C -- Rezystywność przy prądzie stałym w 23 stopniach C i 100 stopniach C

Zakres

Opisano metody badań specyficzne dla materiałów wypełniających kable telekomunikacyjne. Wymieniono podlegające badaniom parametry, warunki wykonywanych badań oraz wymagania

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 60811-5-1:1999/Ap1:2003P - WYCOFANA

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60811-5-1:1999 - wersja polska
Tytuł Wspólne metody badania materiałów stosowanych na izolację i powłoki przewodów i kabli elektrycznych oraz światłowodowych -- Metody badań mas wypełniających -- Temperatura kroplenia -- Oddzielanie się oleju -- Kruchość w niskich temperaturach -- Ogólna liczba kwasowa -- Nieobecność składników wywołujących korozję -- Przenikalność dielektryczna w 23 stopniach C -- Rezystywność przy prądzie stałym w 23 stopniach C i 100 stopniach C
Data publikacji 09-12-1999
Data wycofania 01-10-2012
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 60811-5-1:1999 [IDT], IEC 60811-5-1:1990 [MOD]
Zastępuje PN-E-04160-59:1992 - wersja polska
ICS 29.060.20, 29.035.01
Zastąpiona przez PN-EN 60811-301:2012 - wersja angielska, PN-EN 60811-302:2012 - wersja angielska, PN-EN 60811-603:2012 - wersja angielska, PN-EN 60811-411:2012 - wersja angielska, PN-EN 60811-604:2012 - wersja angielska, PN-EN 60811-601:2012 - wersja angielska, PN-EN 60811-602:2012 - wersja angielska, PN-EN 60811-100:2012 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 60811-5-1:1999/Ap1:2003P, PN-EN 60811-5-1:1999/A1:2005P