PN-EN 60811-301:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 301: Badania elektryczne -- Pomiar przenikalności elektrycznej mas wypełniających w 23 °C

Zakres

Opisano procedurę wyznaczania przenikalności elektrycznej wypełniaczy w temperaturze 23 °C. Pomiar jest prowadzony za pomocą naczynia trójelektrodowego. Szczegóły podano w IEC 60247

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60811-301:2012 - wersja angielska
Tytuł Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 301: Badania elektryczne -- Pomiar przenikalności elektrycznej mas wypełniających w 23 °C
Data publikacji 01-10-2012
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 60811-301:2012 [IDT], IEC 60811-301:2012 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60811-5-1:1999 - wersja polska, PN-EN 60811-5-1:1999/Ap1:2003 - wersja polska, PN-EN 60811-5-1:1999/A1:2005 - wersja polska
ICS 29.060.20, 29.035.01