Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Wspólne metody badania materiałów stosowanych na izolację i powłoki przewodów i kabli elektrycznych oraz światłowodowych -- Metody badań mas wypełniających -- Temperatura kroplenia -- Oddzielanie się oleju -- Kruchość w niskich temperaturach -- Ogólna liczba kwasowa -- Nieobecność składników wywołujących korozję -- Przenikalność dielektryczna w 23 stopniach C -- Rezystywność przy prądzie stałym w 23 stopniach C i 100 stopniach C

Zakres

Rozszerzono zakres normy o przewody i kable światłowodowe, w tym przewody i kable okrętowe i przybrzeżne i dotyczy to wszystkich parametrów podlegających badaniom, warunków wykonanych badań oraz wymagań

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60811-5-1:1999/A1:2005 - wersja polska
Tytuł Wspólne metody badania materiałów stosowanych na izolację i powłoki przewodów i kabli elektrycznych oraz światłowodowych -- Metody badań mas wypełniających -- Temperatura kroplenia -- Oddzielanie się oleju -- Kruchość w niskich temperaturach -- Ogólna liczba kwasowa -- Nieobecność składników wywołujących korozję -- Przenikalność dielektryczna w 23 stopniach C -- Rezystywność przy prądzie stałym w 23 stopniach C i 100 stopniach C
Data publikacji 05-09-2005
Data wycofania 01-10-2012
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 60811-5-1:1999/A1:2004 [IDT]
Dyrektywa 2006/95/EC
ICS 29.060.20, 29.035.01
Zastąpiona przez PN-EN 60811-301:2012 - wersja angielska, PN-EN 60811-302:2012 - wersja angielska, PN-EN 60811-603:2012 - wersja angielska, PN-EN 60811-411:2012 - wersja angielska, PN-EN 60811-604:2012 - wersja angielska, PN-EN 60811-601:2012 - wersja angielska, PN-EN 60811-602:2012 - wersja angielska, PN-EN 60811-100:2012 - wersja angielska, PN-EN 60811-100:2012 - wersja angielska