PN-EN 50174-3:2014-02/A1:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków

Zakres

Niniejszy projekt zmiany do Normy Europejskiej EN 50174-3:2013 wprowadza: nowy podrozdział 4.10 dotyczący planowania napraw, zmiany do istniejących już definicji, techniczne i redakcyjne korekty w rozdziałach 4, 5, 6, 7, Załączniku A i Załączniku B.

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50174-3:2014-02/A1:2017-07 - wersja angielska
Tytuł Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków
Data publikacji 04-07-2017
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 50174-3:2013/A1:2017 [IDT]
ICS 35.110