PN-EN 1837:2021-05 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Integralne oświetlenie maszyn

Zakres

Niniejszy dokument określa parametry zintegrowanych systemów oświetleniowych zaprojektowanych w celu zapewnienia oświetlenia w i/lub na maszynach stacjonarnych i ruchomych, aby umożliwić bezpieczne użytkowanie maszyny i sprawne wykonywanie zadań wzrokowych przez operatora wewnątrz i/lub na maszynie.
Dokument ten nie dotyczy systemów oświetleniowych zamontowanych na maszynie w celu oświetlenia zadań wzrokowych wykonywanych poza maszyną. Funkcje i wymagania dla tych systemów są określone w normie europejskiej dotyczącej oświetlenia miejsc pracy. W celu uzyskania dalszych informacji patrz EN 12464-1 i EN 12464-2.
Niniejszy dokument nie określa dodatkowych wymagań dotyczących działania systemów oświetleniowych:
- w trudnych warunkach (ekstremalne warunki środowiskowe, takie jak zamrażanie, wysokie temperatury itp.);
- podlega specjalnym przepisom (np. atmosfery wybuchowe);
- gdzie przepuszczalność jest zmniejszona przez warunki środowiskowe, takie jak dym, rozbryzgi wody itp.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1837:2021-05 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Integralne oświetlenie maszyn
Data publikacji 20-05-2021
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
Wprowadza EN 1837:2020 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 1837+A1:2009 - wersja angielska
ICS 13.110, 91.160.10