PN-EN ISO 13857:2020-03 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych

Zakres

W niniejszym dokumencie ustalono wartości odległości bezpieczeństwa, w środowisku przemysłowym i nieprzemysłowym, uniemożliwiające sięganie do stref niebezpiecznych maszyn. Odległości bezpieczeństwa dotyczą konstrukcji ochronnych. W dokumencie zawarto również informacje dotyczące odległości utrudniających swobodny dostęp kończynami dolnymi (patrz Załącznik B). Niniejszy dokument dotyczy osób w wieku 14 lat i starszych (wzrost 5-percentylowych czternastolatków jest zbliżony do 1 400 mm). Ponadto, tylko w odniesieniu do kończyn górnych, zawarto w nim informacje dotyczące dzieci starszych niż 3 lata (wzrost 5-percentylowych trzylatków jest zbliżony do 900 mm), co należy uwzględnić, jeśli sięganie przez otwory może mieć miejsce. UWAGA 1 W praktyce nie jest możliwe określenie odległości bezpieczeństwa dla wszystkich osób. Dlatego przedstawione wartości obejmują 95. percentyl populacji. Nie są uwzględnione dane dotyczące uniemożliwienia sięgania kończyną dolną przez dzieci. Odległości te stosuje się wtedy, gdy odpowiednie zmniejszenie ryzyka zapewnia sama odległość. Ze względu na to, że odległości bezpieczeństwa zależą od wymiarów człowieka, niektóre osoby o ekstremalnych wymiarach będą mogły jednak sięgnąć do stref niebezpiecznych nawet w przypadku spełnienia wymagań ujętych w niniejszym dokumencie. Spełnienie wymagań ujętych w niniejszym dokumencie uniemożliwia dostęp do strefy niebezpiecznej. Tym niemniej informuje się użytkownika niniejszego dokumentu, że to rozwiązanie nie zapewnia wymaganego zmniejszenia ryzyka związanego z każdym zagrożeniem (np. zagrożenia związane z takimi emisjami z maszyny jak promieniowanie jonizujące, ciepło ze źródła ciepła, hałas, pył). Rozdziały dotyczące samych kończyn dolnych mają zastosowanie tylko wtedy, jeżeli z oceny ryzyka wynika, że dostęp kończynami górnymi do tej samej strefy niebezpiecznej nie jest przewidywany. Odległości bezpieczeństwa dotyczą ochrony tych osób, które próbują sięgnąć do stref niebezpiecznych w określonych warunkach (patrz 4.1.1). UWAGA 2 W niniejszym dokumencie nie określono środków zapobiegających dostępowi do strefy niebezpiecznej wspinaniem się na drugą stronę (patrz ISO 14120:2015, 5.18).

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 13857:2020-03 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych
Data publikacji 10-03-2020
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 158, Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
Wprowadza EN ISO 13857:2019 [IDT], ISO 13857:2019 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN ISO 13857:2010 - wersja polska
ICS 13.110