PN-EN 60811-603:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 603: Badania fizyczne -- Oznaczanie całkowitej liczby kwasowej mas wypełniających

Zakres

Opisano metodę badania mającą na celu sprawdzenie czy w wypełniaczach znajdują się substancje wywołujące korozję. Podana metoda polega na odmiareczkowaniu określonej naważki wypełniacza 0,1 N roztworem KOH w alkoholu izopropylowym wobec p-naftalobenzeiny jako wskaźnika

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60811-603:2012 - wersja angielska
Tytuł Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 603: Badania fizyczne -- Oznaczanie całkowitej liczby kwasowej mas wypełniających
Data publikacji 01-10-2012
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 60811-603:2012 [IDT], IEC 60811-603:2012 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60811-5-1:1999 - wersja polska, PN-EN 60811-5-1:1999/A1:2005 - wersja polska, PN-EN 60811-5-1:1999/Ap1:2003 - wersja polska
ICS 29.060.20, 29.035.01