PN-ISO 7954:1999 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 21527-1:2009 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Mikrobiologia -- Ogólne zasady oznaczania drożdży i pleśni -- Metoda płytkowa w 25 stopniach C

Zakres

Opisano metodę polegającą na przygotowaniu płytek z określoną pożywką selektywną i posiewie odpowiedniej ilości badanej próbki oraz przygotowaniu następnych płytek z posiewami dziesięciokrotnych rozcieńczeń próbki. Następnie płytki poddaje się inkubacji w warunkach tlenowych w temperaturze 25 stopni C przez 3, 4 lub 5 dni oraz oblicza liczbę drożdży i pleśni w gramie lub mililitrze próbki na podstawie liczby kolonii na wybranych płytkach z posiewu rozcieńczeń dających odpowiednie wyniki

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 7954:1999 - wersja polska
Tytuł Mikrobiologia -- Ogólne zasady oznaczania drożdży i pleśni -- Metoda płytkowa w 25 stopniach C
Data publikacji 02-09-1999
Data wycofania 08-06-2009
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
Wprowadza ISO 7954:1987 [IDT]
ICS 07.100.30
Zastąpiona przez PN-ISO 21527-1:2009 - wersja polska