PN-EN 14597:2012 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Regulatory i ograniczniki temperatury w systemach wytwarzania ciepła

Zakres

1.1 Niniejszą Normę Europejską stosuje się do elektrycznych i nieelektrycznych regulatorów temperatury stosowanych do regulacji temperatury w systemach wytwarzania ciepła za pomocą sterowania dostarczaniem energii. Może być także stosowana do urządzeń ograniczających, zapewniających, że temperatura w systemach wytwarzania ciepła nie przekroczy wstępnie ustalonej wartości granicznej.
W niniejszej Normie Europejskiej podano wartości robocze, okresy eksploatacji oraz kolejność obsługi związane z bezpieczeństwem systemu wytwarzania ciepła.
Niniejsza Norma Europejska ma również zastosowanie do regulatorów wykorzystujących termistory NTC lub PTC, dla których dodatkowe wymagania zawarto w Załączniku J do EN 60730-2-9:2010.
Niniejszą Normę Europejską stosuje się do regulatorów o napięciu znamionowym nie przekraczającym 690 V i prądzie znamionowym nie przekraczającym 63 A.
Niniejsza Norma Europejska ma również zastosowanie do regulatorów ręcznych, jeżeli pod względem mechanicznym lub elektrycznym stanowią integralne części regulatorów automatycznych.
UWAGA Wymagania dotyczące ręcznie przełączanych przełączników, nie stanowiących części regulatorów automatycznych, są zawarte w EN 61058-1.
Niniejszej Normy Europejskiej nie stosuje się do termostatów pokojowych.
1.2 W niniejszej Normie Europejskiej nie uwzględniono wartości odpowiedzi regulatora pracującego w trybie działania automatycznego, jeśli wartość tej odpowiedzi jest zależna od sposobu instalacji regulatora w urządzeniu lub systemie wytwarzania ciepła; w tym przypadku zaleca się badanie regulatora łącznie z generatorem ciepła. Gdy wartość odpowiedzi ma znaczenie dla zabezpieczenia użytkownika lub otoczenia, stosuje się wartości ustalone w odpowiednich normach dotyczących sprzętu powszechnego użytku lub określone przez producenta.
1.3 Niniejszą Normę Europejską stosuje się również do regulatorów zawierających urządzenia elektroniczne. Wymagania dotyczące takich regulatorów są podane w Załączniku DX.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14597:2012 - wersja polska
Tytuł Regulatory i ograniczniki temperatury w systemach wytwarzania ciepła
Data publikacji 30-08-2013
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 14597:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14597:2007 - wersja polska
ICS 17.200.20, 97.120